• İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9-10-11 Yeşilköy / İstanbul
 • Kongre: 8-10 Kasım / Fuar: 8-11 Kasım 2023

İletişim

 • İstanbul
 • Kongre: 8-10 Kasım 2023
  Fuar: 8-11 Kasım 2023

Gündem

BETON2023

Tema ve Ana Başlıklar

 • BETONDA DÖNGÜSEL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  • Yaşam Döngüsü Analizi
  • Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları
  • Düşük Karbonlu Ürünler
  • Geri Kazanılmış/Dönüştürülmüş Malzemelerle Beton
  • İklim Değişikliği ve Beton
  • Karbonun Yakalanması, Depolanması ve Kullanılması
 • HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTALLEŞME
  • IOT (nesnelerin interneti), Sensörler, AI (yapay zeka) vb. Uygulamalar
  • Operasyonel Verimlilik Uygulamaları
  • Lojistik ve Sevkiyat Uygulamaları
  • Dijital Beton, 3D Yazdırılabilir Beton ve Uygulamaları
  • Veri Yönetimi
 • BETON ÖZELİKLERİ, BİLEŞENLERİ, TASARIMI VE TESTLER
  • Taze, Sertleşen ve Sertleşmiş Beton Özellikleri
  • Beton Bileşenleri
  • Beton Tasarımında Güncel Yaklaşımlar
  • Yeni Deney Yöntemleri
 • ÖZEL BETONLAR VE UYGULAMALARI
  • Mega Projelerde Beton Tasarımı ve Uygulamaları
  • Kütle Beton ve Uygulamaları
  • Endüstriyel Zemin Betonları
  • Deniz Yapılarında Beton Üretimi
  • Ultra Yüksek Performanslı Betonlar
  • Mimari Beton Uygulamaları
  • Diğer Özel Beton Uygulamaları
 • BETON YOLLAR VE KARA YOLU BETON GÜVENLİK YAPILARI
  • Beton Yollar
  • Beton Bariyerler
  • Gürültü Bariyerleri
  • Havaalanı Betonları
  • Geçirimli Beton Kaplamaları
 • BETONDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE ÜRÜNLER
  • Nano Malzemelerin Kullanımı
  • Kendini Onaran Beton
  • Kendini Temizleyen Beton
  • Geopolimer Betonu ve Alkalilerle Aktive Edilmiş Beton
  • Yenilikçi Çimentolar ve Bağlayıcı Bileşimleri
  • Özelikleri Geliştirilmiş Betonlar (İletkenlik, Yangın Direnci, Elektromanyetik vb.)
 • ÜRETİM AŞAMASINDA VE YERİNDEKİ BETONDA NİTELİK DENETİMİ
  • Üretimde Nitelik Denetimi
  • Tahribatsız Deney Yöntemleri
  • Karot Alınması ve Değerlendirilmesi
  • Silindir Numunelerin Basınç Deneyleri için Hazırlanması
  • Kür Koşulları ve Numune Boyutu Etkileri
 • BETONUN DAYANIKLILIĞI (DÜRABİLİTESİ) VE İÇ YAPI ÖZELLİKLERİ
  • Betonda Dürabilite Sorunları
  • Dürabiliteye Dayalı Beton Tasarımı
  • Tasarım Servis Ömrü
  • Betonun Zamana Bağlı Davranışı (rötre, sünme ve gevşeme)
  • Çimento Bazlı Malzemelerin Çok Ölçekli (nano-mikro-mezo-makro) Modellenmesi
 • HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE GÜNCEL KONULAR
  • Beton Üretim Süreçlerinde Kalite Güvence
  • Pazarlama ve Sektörel Sorunlar
  • Standartlar ve Yasal Düzenlemeler
  • Üretim ve Uygulama Teknolojileri
  • Çevre ve İSG
 • YAPISAL UYGULAMALAR
  • Beton için Bakım, Onarım ve Güçlendirme Malzemeleri
  • Ön üretimli ve Modüler Yapılarda Beton
Destekçiler

Ana
Sponsorlar

Destekçiler

Resmî
Sponsorlar

Destekçiler

Etkinlik
Sponsoru

Destekçiler

Lojistik
Sponsoru


Diğer

Destekleyen Kuruluşlar